Disclaimer

MultiPosting (Kamer van Koophandel: 37081975), hierna te noemen MultiPosting, verleent u hierbij toegang tot https://www.multiposting.nl/ (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. MultiPosting behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

MultiPosting spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MultiPosting. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MultiPosting nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MultiPosting. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MultiPosting, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privac

MultiPosting respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. MultiPosting zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de met u overeengekomen dienstverlening. MultiPosting respecteert de privacy van bezoekers van haar Website. MultiPosting maakt gebruik van Google Analytics. Voorzover MultiPosting persoonsgegevens verwerkt, worden deze uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).